Feedback

Book

Ievropeis′ke vidrodzhennia ta ukrains′ka literatura XIV–XVIII st.
vidpovidal′nyj redaktor Oleksa Myshanych

Published by Naukova dumka, 1993
ISBN 9785120038249

Cited in