Feedback

Book

Ukrains′ke literaturne barokko: zbirnyk naukovykh prats′
vidp. redaktor O. V. Myshanych

Published by Naukova dumka, 1987

Cited in