Feedback

Book

Latynomovni poetyky i rytoryky XVII–pershoi polovyny XVIII st. ta ikh rol′ u rozvytku teorii literatury na Ukraini
V. P. Masliuk

Published by Naukova dumka, 1983

Cited in