Feedback

Book

Ukrains′ka poeziia: seredyna XVII st.
uporjadnyky V. I. Krekoten′, M. M. Sulyma; vidpovidal′nyi redkator O. V. Myshanych

Published by Naukova dumka, 1992
ISBN 9785120027229

Cited in